October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 29, 2019 September 30, 2019 October 1, 2019 October 2, 2019 October 3, 2019 October 4, 2019 October 5, 2019
October 6, 2019

Ritorno a Casa

Ritorno a Casa
October 7, 2019

MOTWM

MOTWM
October 8, 2019

History of England

History of England
October 9, 2019

Ancient Greece

Ancient Greece
October 10, 2019

History of England

History of England
October 11, 2019 October 12, 2019
October 13, 2019 October 14, 2019

MOTWM

MOTWM
October 15, 2019

History of England

History of England
October 16, 2019

Ancient Greece

Ancient Greece
October 17, 2019

History of England

History of England
October 18, 2019 October 19, 2019

Orchestra Origins

Orchestra Origins
October 20, 2019 October 21, 2019

MOTWM

MOTWM
October 22, 2019

History of England

History of England
October 23, 2019

Ancient Greece

Ancient Greece
October 24, 2019

History of England

History of England
October 25, 2019 October 26, 2019

Footsteps of St. Paul

Footsteps of St. Paul
October 27, 2019 October 28, 2019

MOTWM

MOTWM
October 29, 2019

History of England

History of England
October 30, 2019

Ancient Greece

Ancient Greece
October 31, 2019

History of England

History of England
November 1, 2019 November 2, 2019

Showdown: US & China

Showdown: US & China